fbpx

Kultivácia embryí

Kultivácia embryí v laboratórnych podmienkach býva najčastejšie 2 až 5 dní odo dňa punkcie vaječníkov.

Pri väčšom počte embryí je pre výber morfologicky najlepšie sa vyvíjajúce embryo štandardná päťdenná kultivácia, ktorá umožňuje kontrolu a následnú selekciu najvhodnejších embryí na transfer (= prenos do maternice).

Pokiaľ je počet embryí nízky (2 – 3 embryá) a tie už vykazujú rozdielny vývoj na začiatku kultivácie, je možné preniesť embryá do maternice druhý alebo tretí deň kultivácie.

ET – Embryotransfer

Embryotransfer – prenos embryí do maternice je pre pacientku nenáročný bezbolestný výkon podobný bežnému gynekologickému vyšetreniu. Embryá sú zavedené do dutiny maternice tenkým transferovým katétrom.

KET – Kryoembryotransfer

KET alebo transfer rozmrazených embryí prebieha rovnako ako embryotransfer. Príprava pacientky na KET spočíva v hormonálnej stimulácii sliznice maternice, kontrolovanej ultrazvukom. Embryá sú rozmrazené, zhodnotí sa ich kvalita a po krátkodobej kultivácii sú tenkým transferovým katétrom vkladané do dutiny maternice.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám správu alebo zavolajte na +421 903 992 626.