Social freezing. Objednajte sa ❄️.

Staňte sa darkyňou + Darček 🎁.

Social freezing. Objednajte sa ❄️.

Staňte sa darkyňou + Darček 🎁.

repromedica

Cenník

Nižšie nájdete kompletný zoznam našich služieb a ich cenníkov pre zahraničných klientov. V prípade otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Cenník je platný od 01.04.2023

PDF

Kompletnú verziu cenníku v PDF formáte si môžete stiahnúť aj tu.
IVF cyklus - darcovské oocyty (garancia 2 blastocýst)
Standard - 3900 €
VIP - 4400 €

Príprava liečebného plánu

Výber darkyne

Plán liečby darkyne a príjemkyne

Stimulačné lieky pre darkyňu a monitoring IVF cyklu

Odber oocytov darkyne

Vyšetrenie spermiogramu + mrazenie spermií

Oplodnenie oocytov metódou ICSI

Embryotransfer

Predĺžená kultivácia embryí

Embryoskop monitoring embryí

390 €

EmbryoGlue

190 €

Asistovaný zonálny hatching

190 €

STOP cyklus

1 000 €
1 000 €

IVF cyklus bez ET

1 700 €
1 700 €
IVF cyklus s vlastnými oocytmi
2000 €

Príprava liečebného plánu

Stimulačný protokol

Odber oocytov v celkovej anestéze

Vyšetrenie spermiogramu a príprava spermií

Oplodnenie oocytov ICSI metódou

Predĺžená kultivácia embryí

Asistovaný zonálny hatching

Embryo transfer

STOP cyklus

1 000 €

IVF cyklus bez ET

1 700 €
Darcovský program embryí
Cena

S garanciou embryotransferu 1 blastocysty

1 700 €

S garanciou 2 blastocýst a jedného embryotransferu

2 500 €
Intrauterinná inseminácia
Cena

IUI

200 €
Doplnkové embryologické výkony
Cena

ICSI - intracytoplazmatická injekcia spermie

500 €

MACS - magneticky aktivovaná selekcia spermií

290 €

PK - predĺžená kultivácia

200 €

AZH - asistovaný zonálny hatching

190 €
Doplnkové embryologické služby
Cena

Spermiogram

40 €

Príjem darovaných spermií

280 €

Mrazenie spermií

190 €

Uskladnenie genetického materiálu na 1 rok

120 €

Social Freezing – mrazenie oocytov

1 500 €

Monitoring embryí v Embryoscope

390 €

EmbryoGlue

190 €

Mrazenie (vitrifikácia) prvého embrya na 1 rok

280 €

Mrazenie (vitrifikácia) každého ďalšieho embrya

50 €

Kryo Embryo transfer (KET)

300 €

Vklad transportovaného embrya zo zahraničia

600 €
Doplnkové služby
Cena

Úvodná konzultácia v cudzom jazyku (osobne alebo telefonicky)

50 €

Manažment liečby neplodnosti v cudzom jazyku (v spolupráci s koordinátorom)

100 €

Ceny nezahŕňajú náklady na liekovú prípravu a iné výkony vykonávané mimo kliniky reprodukčnej medicíny ReproMedica, s.r.o. Platby sa realizujú najneskôr v deň začatia liečby na klinike reprodukčnej medicíny ReproMedica, s.r.o. alebo prevodom na účet ReproMedica, s.r.o.  
IBAN SK84 8120 0000 0013 1501 6060 / SWIFT kód: BSLOSK22 

repromedica

Price List

Below you will find a complete list of our services and their price lists. Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

Price list is valid from 01.04.2023

PDF

You can also download the complete version of the price list in PDF format here.
IVF cycle - Oocyte donation (Guarantee of 2 blastocysts)
Standard - 4400 €
VIP - 4900 €

Transport – airport VIE, BTS or train station BTS

Treatment protocol

Selection of the donor and donor’s compensation

Treatment protocol for the donor and recipient

Stimulating medications for the donor and monitoring of the donor’s IVF cycle

Oocyte retrieval of the donor

Sperm analysis of the recipient’s partner + freezing

Fertilization of oocytes via ICSI method

Extended embryo cultivation

Embryotransfer

Monitoring of embryo development via embryoscope

390 €

EmbryoGlue

190 €

Assisted hatching

190 €
IVF cycle with own oocytes
2000 €

Consultation of the treatment protocol

Treatment protocol

Oocyte retrieval under general anesthesia

Partner’s sperm analysis and preparation of the sperm

Fertilization of oocytes via ICSI method

Extended embryo cultivation

Assisted hatching

Embryo transfer

STOP IVF cycle

1 000 €
Embryo donation program
Price

1 blastocyst with the transfer

1 700 €

2 blastocyst with one transfer

2 500 €
Intrauterine insemination
Price

IUI

200 €
Additional costs
Price

ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection

500 €

MACS – Magnetic activated selection of sperm

290 €

Extended embryo cultivation

200 €

Assisted hatching

190 €

Sperm analysis

40 €

Donor sperm

280 €

Sperm freezing

190 €

Storage of genetic material for 1 year

120 €

Social freezing - Fertility preservation

1 500 €

Monitoring of Embryo Development via Embryoscope

390 €

EmbryoGlue

190 €

Cryopreservation of the first embryo – and their storage for 1 year

280 €

Cryopreservation of each additional embryo and storage for 1 year

50 €

Frozen Embryo Transfer (FET)

300 €

Frozen Embryo Transfer (FET) of transported embryo from abroad

600 €
Additional services
Price

Introductory consultation in foreign language (personally or by phone)

50 €

Management of infertility treatment in a foreign language (in cooperation with the coordinator)

100 €

STD sexually transmitted diseases (HBsAg, anti HBc a HCV, anti HIV, RRR-Lues)

90 €

Blood group+Rh factor

10 €

Hormonal profil (TSH, AMH, LH, FSH, Prolaktín, Estradiol, Progesterone, Testosterone, 17-OHProgesterone, prolactin, DHEA-sulfate)

170 €

Microbiological analysis- bacteriology aerob.anaerob.- vaginal swab

70 €

UMC (Ureaplasma, Mycoplasma, Chlamydia)- vaginal swab

120 €

PAPP oncocytology - vaginal smear

60 €

HPV typing - vaginal smear

90 €

Prices do not include the costs of drug preparation and other services performed outside the Department of Reproductive Medicine ReproMedica, s.r.o. . Payments are made no later than on the day of treatment at the ReproMedica Reproductive Medicine Clinic, s.r.o. or by transfer to the account ReproMedica, s.r.o
IBAN SK84 8120 0000 0013 1501 6060, SWIFT (BIC) code: BSLOSK22.       

Kliknutím na „Súhlasím“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení na zlepšenie navigácie na stránke, analýzu používania stránky a pomoc pri našom marketingovom úsilí. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.