fbpx

Social freezing 

ide o  preventívne zamrazenie vlastných vajíčok ženy či spermií muža pre budúce použite. Vďaka novým technikám a technológiám v kryokonzervácii, sa stalo mrazenie pohlavných buniek bežnou praxou.

Mrazenie vajíčok ženy:

Je to spôsob, ktorý vám umožňuje  použiť neoplodnené, zmrazené  vajíčka v momente keď budete pripravená mať dieťa. Najplodnejšie obdobie ženy je medzi 20. a 30 rokom života. Nanešťastie v určitom období kvalita vajíčok a plodnosť výrazne klesá. Po 40. roku života bez závažnejších problémov otehotnie len 20% žien. Ak chce mať žena dieťa vo vyššom veku, jedna z možností je práve zamrazenie jej neoplodnených vajíčok, ideálne do 30 roku života. Ide o prevenciu, preto sa nevylučuje prirodzené otehotnenie a tým pádom sa zamrazené vajíčka nemusia nikdy použiť. Ich kvalita zostáva zachovaná a po ich rozmrazení môže prežiť až 90%

Vďaka nespočetným technologickým pokrokom v posledných rokoch poskytuje zmrazenie vajíčok možnosť pre ženy, ktoré chcú zachovať svoju plodnosť, aby mali väčšiu šancu mať dieťa alebo deti neskôr.

Mrazenie vajíčok môžu využiť ženy:

  • ktoré sú bez zdravotných indikácii, ktoré chcú mať deti ale momentálne nie sú pripravené na tehotenstvo alebo musia svoje materstvo z rôznych dôvodov odkladať.
  • ktorých čaká onkologická liečba, ktorou by sa kvalita vajíčok mohla výrazne zhoršiť
  • ktorých čaká odstránenie vaječníkov

Priebeh procesu:

Ako prvé podstúpite gynekologické vyšetrenie spojené s odberom krvi. Na základe Vašich výsledkov Vám doktor určí najvhodnejšiu hormonálnu liečbu. Postup zahŕňa hormonálnu stimuláciu vaječníkov za účelom vývinu a dozretia viacerých vajíčok,(prirodzene sa počas ovulácie uvoľňuje iba jedno vajíčko). Aplikácia hormónov je jednoduchá a žena si ju môže aplikovať sama. Celý proces užívania liekov Vám bude detailne vysvetlený. Počas stimulácie žena absolvuje niekoľko vyšetrení, ktorých presný počet určí doktor( ultrazvuk a  odber krvi). Vďaka tomu doktor sleduje ako folikuly rastú a naplánuje najvhodnejší termín ich odberu. Vajíčka sa odoberajú pomocou punkčnej ihly v krátkodobej narkóze pod ultrazvukovou kontrolou pošvovou cestou.  Po odbere je žena zhruba po 2 hodinách prepustená. Odobrané vajíčka sú následne ošetrené pomocou látok, ktoré zabraňujú poškodeniu zamrazením. Na mrazenie vajíčok je použitá metóda vitrifikácie, čo je  jedna z najmodernejších aj najšetrnejších metód mrazenia.

Social freezing výrazne zvyšuje šance na otehotnenie a pôrod zdravého dieťaťa ženám, ktoré si v minulosti nechali zamraziť vajíčka a teraz sú vo vyššom veku.

Mrazenie spermií muža

Pri známych závažných odchýlkach spermiogramu od normy, ktoré bývajú často progresívne a môžu sa s vekom rapídne zhoršovať, preto sa odporúča spermie mraziť skôr ako príde k ich kritickému poklesu. Spermie je možné zamraziť v akomkoľvek veku, treba si však uvedomiť, že s pribúdajúcim vekom ich kvalita klesá. Pri zamrazení spermií ostáva ich kvalita zachová a po rozmrazení prežije až 80% spermií

Zamrazení spermií je vhodné najmä pre mužov:

  • rizikové povolanie – vojenské misie, práca so zvýšenou radiáciou resp. zvýšenou koncentráciou toxických látok<
  • nádorové ochorenia – pacienti pred chemo/rádio terapiou
  • nezdravý zdravotný štýl (fajčenie, konzumácia alkoholu, nezdravé stravovacie návyky)
  • Social freezing, odkladanie rodičovstva – zvyšuje sa fragmentácia DNA
  • úrazy chrbtice, miechy
  • v prípade, ak partner nemôže odovzdať čerstvé spermie počas rozbehnutého liečebného cyklu

Priebeh:

Ako prvé podstúpite vyšetrenie sexuálne prenosných chorôb odberom krvi na našej klinike. V prípade, že je všetko v poriadku objednáte sa na odber ejakuátu. Pred odberom odporúčame 2- 3 dni sexuálnu abstinenciu, pre získanie čo najoptimálnejšie výsledku. Odber prebieha na to určenej miestnosti na našej klinike alebo u Vás doma. Ak chcete odobrať vzorku u Vás doma, je potrebné aby ste ju doručili na kliniku do hodiny od odberu v sterilnej nádobke, ktorú Vám dáme na našej klinike. V prípade neprítomnosti spermií v ejakuláte je možné ich získať chirurgicky priamo zo semenníkov a nadsemenníkov muža metódou MESA alebo TESE. Pred každým mrazením je vykonané vyšetrenie- spermiogram, vďaka ktorému sa zisťuje objem ejakulátu, počet spermií, ich pohyblivosť a morfológia. Našim cieľom je získať dostatočný počet zdravých a kvalitných spermií k zamrazeniu, preto je možné, že sa bude musieť spermiogram aj opakovať. Pri mrazení spermií sa využívajú médiá, ktoré  obsahujúce vysoké dávky kryoprotektívnych látok a tým chráni pohlavné bunky  pred poškodením. Následne sú vzorky uchovávané v skladovacích tankoch( v špeciálnych Dewarových nádobách) v tekutom dusíku pri teplote  -196 °C.

Kryokonzervácia embryí

Kryokonzervácia je proces umožňujúci uchovať embryá v zmrazenom stave na neskoršie použitie. Embryá sa mrazia v prípade, keď po oplodnení vznikne viac kvalitných embryí, ako je možné transferovať do maternice alebo pri neočakávaných zdravotných problémoch pacientky. Zamrazené embryá je možné použiť na prenos po neúspešnom absolvovaní liečby či ako druhý transfer úspešného cyklu. Medzi hlavné výhody takto uchovaných embryí je, že žena už nemusí podstupovať náročnú hormonálnu hyperstimuláciu vaječníkov.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám správu alebo zavolajte na +421 903 992 626.