fbpx

Diagnostika mužskej neplodnosti je štandardizovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO 2010), kde je ako základné vyšetrenie u muža klasifikované vyšetrenie spermiogramu (SPG) s diagnostikou morfológie spermií. Jedná sa o úplne prvotné vyšetrenie páru a nemá význam uskutočňovať akékoľvek iné vyšetrenia najmä u ženy, pokiaľ nie je známy výsledok SPG partnera. Ako jediní na Slovensku sme zaviedli štandardizovanú analýzu spermií, ktorú vykonávame v súlade s WHO (2010) pomocou PC analyzátora  „MedeaLab CASA“.

Výhody daného systému:

  • objektivizácia hodnotenia SPG (koncentrácie, pohyblivosti a morfológie spermií)
  • vygenerovanie výsledku SPG behom niekoľkých sekúnd
  • nahrávanie a uloženie každého výsledku SPG pre prípadnú re-analýzu vzorky resp. jej porovnanie s ďalším vyšetrením

Morfologický analyzátor spermií MedeaLab CASA

hodnotenie-motility-spermi-pomocou-analyztora-medealab-casa-300x215

Hodnotenie motility spermií pomocou analyzátora MedeaLab CASA

Fragmentácia DNA spermií

Pod vplyvom stresu, životného prostredia, užívania liekov či pôsobením voľných radikálov je výrazne ovplyvnená tvorba a kvalita spermií. Niekedy aj do takej miery, že sa poškodí DNA (genetický materiál) spermií natoľko, že znižuje pravdepodobnosť oplodnenia vajíčka a správneho delenia embrya, neuhniezdenie embrya v maternici a časté spontánne potraty. Riešením tohto problému je vyšetrenie integrity chromatínu (fragmentácie DNA) spermií.

Pre koho je toto vyšetrenie určené?

  • pre páry u ktorých sa nepotvrdila žiadna iná príčina neplodnosti
  • pre tých, ktorí podstúpili opakované IVF cykly – bezúspešne
  • pre páry s opakovanými spontánnymi potratmi, zamlčaným potratom alebo biochemickým tehotenstvom
  • pre páry, kde partner sa liečil na varikokelu
  • pre páry, kde v spermiograme partnera sa nachádzajú opakovane zvýšené hodnoty leukocytov

MESA/TESE

V prípade neprítomnosti spermií v ejakuláte je možné ich získať chirurgicky priamo zo semenníkov a nadsemenníkov muža.

MESA (Micro Epididymal Sperm Aspiration) – mikrochirurgická epididymálna aspirácia spermií priamo z nadsemenníka muža, prípade porušenia transportu spermií medzi nadsemenníkom a močovou rúrou a v prípade, keď sa spermie po uzatvorení semenovodu nahromadia v nadsemenníkoch.

TESE (Testicular Sperm Extraction) – testikulárna extrakcia spermií, čiže získanie spermií priamo zo semenníkov, odobraté tkanivo sa spracuje v laboratóriu, pričom sa vyhodnotí prítomnosť spermií. Získané spermie sa použijú na oplodnenie oocytov partnerky metódu ICSI resp. sa spermie mrazia.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám správu alebo zavolajte na +421 903 992 626.