fbpx class="page-template-default page page-id-7419 wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0 vc_responsive cookies-not-set" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WebPage" data-adminbar="">

NA KLINIKE REPROMEDICA SA ŠPECIALIZUJEME NA DARCOVSKÝ PROGRAM PRE PÁRY, KTORÉ V RÁMCI LIEČBY NEPLODNOSTI POTREBUJÚ TZV. DAROVANÉ VAJÍČKA.

VĎAKA NAŠEJ KOMPLEXNEJ DARCOVSKEJ DATABÁZI MÔŽEME OKAMŽITE VYHĽADAŤ NAJVHODNEJŠIU DARKYŇU NA ZÁKLADE MAXIMÁLNEJ ZHODY VONKAJŠÍCH ZNAKOV, POVAHOVÝCH VLASTNOSTÍ A ZÁUJMOV.


Darovanie vajíčok patrí medzi veľmi úspešné metódy liečby neplodnosti. Vajíčka získané od zdravej anonymnej darkyne sú oplodnené spermiami partnera príjemkyne a vzniknuté embryo je následne prenesené do maternice príjemkyne – budúcej matky.

Liečba neplodnosti metódou darovania vajíčok je síce pre liečený pár náročná, pretože zo sebou nesie predovšetkým komplikovanú emočnú a citovú záťaž, ale ponúka reálnu šancu mať deti aj tým párom, ktoré by bez jej využitia mali minimálny predpoklad pre otehotnenie. Darovanie vajíčok umožňuje príjemkyni prežitok vlastného tehotenstva od samého začiatku, pôrod a bezprostredne aj možnosť dojčenia, čo je obrovským zdravotným, ale najmä emocionálnym prínosom pre bábätko aj pre celu rodinu.

 Darovanie vajíčok je v SR legálne, dobrovoľné, bezpečné a je založené na princípe anonymity medzi darkyňou a príjemkyňou darovaných pohlavných buniek a medzi darkyňou a dieťaťom narodeným z darovaných pohlavných buniek.

Vďaka našej komplexnej darcovskej databáze môžeme okamžite vyhľadať najvhodnejšiu darkyňu. Vždy sa snažíme maximálne priblížiť najbližšej možnej zhode vonkajších znakov, ale aj povahových vlastností a záujmov darkyne s liečeným párom.

Darkyne vajíčok sú ženy vo veku 18 až 33. Naše darkyne testujeme z hľadiska psychologického, genetického, hormonálneho, ale aj infekčným ochoreniam vrátane HIV.

ŽENY, KTORÉ BOLI ZARADENÉ DO DARCOVSKÉHO PROGRAMU, PREŠLI NÁROČNÝMI TESTAMI A VYŠETRENIAMI: KOMPLETNÉ GYNEKOLOGICKÉ VYŠETRENIE, TESTY NA POHLAVNE PRENOSNÉ OCHORENIA (HIV, HBSAG, HCV, SYPHILIS), HORMONÁLNY PROFIL, KRVNÚ SKUPINU A RH FAKTOR, GENETICKÉ VYŠETRENIE (KARYOTYP, PRÍTOMNOSŤ MUTÁCIÍ GÉNU CYSTICKEJ FIBRÓZY, SPINÁLNEJ MUSKULÁRNEJ ATROFII).

Snažíme sa, aby všetky darkyne boli vysokoškolsky vzdelané.

Darovanie vajíčok je v SR zo zákona anonymné.

K liečbe darovanými zárodočnými bunkami sa používajú iba vajíčka od darkýň vyšetrených podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/23 / ES.

INDIKÁCIE K POTREBE LIEČBY S DAROVANÝMI VAJÍČKAMI

  • činnosť vaječníkov už samovoľne skončila
  • predčasná menopauza
  • operatívne odstránenie vaječníkov, nefunkčnosť po chemoterapii
  • neschopnosť vaječníkov tvoriť vajíčka, príp. vajíčka nie sú oplodnenia schopné
  • vajíčka ženy prenášajú vrodenú genetickú chybu

Spýtajte sa odborníka

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám správu alebo zavolajte na +421 903 992 626.