fbpx
KONZULTÁCIE ZP* ZP*
Konzultácia 0 € 0 €
Úvodná konzultácia v cudzom jazyku 0 € 100 €
Genetická konzultácia /Doc.Ondrejčák/ 41 € 41 €
ANDROLÓGIA ZP* ZP*
SPG – základný PC analýza medeaLAB CASA (1.úvodná konz.zdarma pre páry podstupujúce liečbu na klinike RM) 0/39 € 39 €
SPG – PC analýza medeaLAB CASA vrátane morfologického hodnotenia spermií 49 € 49 €
SPG – základný, na vlastnú žiadosť (vrátane konzultácie výsledku) 39 € 39 €
Trial wash test (TW) 42 € 42 €
DNA fragmentácia 110 € 110 €
Vyšetrenie protilátok proti spermiám 49 € 49 €
MESA/TESE  /platba vo FN/ 500 € 500 €
INTRAUTERINNÁ INSEMINÁCIA – IUI ZP* ZP*
IUI AID (darcovské spermie) 281 € 281 €
IUI AIH (spermie partnera) 163 € 163 €
IVF CYKLUS ZP* ZP*
Komplexné vstupné laboratórne vyšetrenia (STD, kultivácie, hormonálny profil, protilátky) 0 € 293 €
Laboratórne vyšetrenia v rámci stimulácie – IVF, IVF soft (pacientky nad  39 rokov a samoplatkyne) 0 € 198 €
IVF  cyklus (tri cykly, resp. pac.do 39 rokov hradí zdrav.poisťovňa) (konzultácie, plán liečby, monitoring, celková anestézia,, odber oocytov, embryotransfer, ICSI, predĺžená kultivácia) v rámci balíka LEN pre pacientky bez ZP 0 € 1451 €
STOP cyklus 0 € 179 €
OPU bez ET (odber oocytov bez embryotransferu) 0 € 997 €
IVF cyklus – NATÍVNY (konzultácie, plán liečby, ,monitoring, odber oocytov, spracovanie a príprava spermií, ICSI, embryotransfer) 599 € 599 €
Natívny cyklus bez získaných oocytov 198 € 198 €
Natívny cyklus bez ET 296 € 296 €
IVF cyklus – SOFT (konzultácie, plán liečby, príprava na stimulačný protokol, monitoring, celková anestézia, odber oocytov, spracovanie a príprava spermií, embryotransfer, ICSI, predĺžená kultivácia) v rámci balíka LEN pre pacientky bez ZP 999 € 999 €
Soft cyklus bez získaných oocytov 198 € 198 €
STOP soft cyklus 179 € 179 €
Soft bez ET 599 € 599 €
ODBER OOCYTOV ZA ÚČELOM ICH MRAZENIA ZP* ZP*
Laboratórne vyšetrenia v rámci stimulácie 198 € 198 €
OPU – odber oocytov (konzultácie, plán liečby, príprava na stimulačný protokol, monitoring, celková anestézia, odber oocytov, vitrifikácia) SOCIAL FREEZING 1199 € 1530 €
MIKROMANIPULAČNÉ TECHNIKY ZP* ZP*
IVM – „in vitro maturácia oocytov“ 497 € 497 €
ICSI (1-3 oocyty) 199 € 199 €
ICSI (4-18 oocytov) 398 € 398 €
-každý ďalší oocyt nad 18 36 € 36 €
ICSI s neúspešnou fertilizáciou 0 € 0 €
PICSI 189 € 189 €
MACS magneticky aktivovaná selekcia spermií 261 € 261 €
Aktivácia oplodnenia ionoforom 99 € 99 €
PK Predĺžená kultivácia 149 €  149 €
Monitoring embryí  Embryoscope 295 € 295 €
AZH – Asistovaný zonálny hatching 149 € 149 €
EmbryoGlue 149 € 149 €
Embryo/BlastGen 169 € 169 €
KET – kryoembryotransfer 189 € 189 €
Odberová ihla dvojlumenová 62 € 62 €
DARCOVSKÝ PROGRAM ZP* ZP*
Príjem darovaných spermií 197 € 197 €
Darcovský program oocytov (kompenzácia nákladov darkyne, ICSI, predl.kultivácia,  mrazenie spermií do 1 roka, 1 embryotransfer) 1915 € 3698 €
Darcovský program embryí s garanciou embryotransferu 2 blastocýst 1399 € 1399 €
Darcovský program embryí s garanciou embryotranferu 1 blastocysty 900 € 900 €
KRYOKONZERVÁCIA ZP* ZP*
Vitrifikácia (mrazenie) prvého embrya/oocytu  vrátane uskladnenia na 1rok 184 € 184 €
– vitrifikácia (mrazenie) každého ďalšieho embrya/oocytu 39 € 39 €
Opätovné mrazenie po KET 88 € 88 €
Mrazenie spermií + uskladnenie 1 rok 99 €  99 €
Poplatok za uskladnenie genetického materiálu  (1 rok) 108 € 108€
Poplatok za uskladnenie v separátnom karanténnom kontajnery na 1 rok 201 € 201 €
Manipulačný poplatok pri vydaní/prijatí vzoriek genetického materiálu od iného/inému poskytovateľovi ZS 220 € 220 €
Vklad transportovaného embrya zo zahraničia 498 € 498 €
PREDIMPLANTAČNÁ GENETICKÁ DIAGNOSTIKA ZP* ZP*
Biopsia embryí 197 € 197 €
VYŠETRENIA ZP* ZP*
HyFoSy (vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov) 199 € 199 €
ERA – vyšetrenie endometriálnej receptivity – stimulácia, UZV kontroly, odber endometria 118 € 118 €
ERA – odberová súprava, transport, vyšetrenie v zahraničí /cenník Dr.Černáková/ 950 € 950 €
Gynekologické vyšetrenie +UZV + onkologická cytológia 55 € 55 €
UZV – ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou/abdominálnou sondou 19 € 19 €
KRVNÉ ODBERY ZP* ZP*
STD – serológia (HBsAg, anti HBc a HCV, anti HIV ½, TPH, RRR-Lues) 0 € 89 €
Hormonálny profil 0 € 169 €
Anti fosfolipid IgG + IgM 0 € 30 €
Autoprotilátky  + Imunológia 0 € 109 €
Trombofilné mutácie 0 € 198 €
Predoperačné vyšetrenie (bez KS + Rh faktor) 0 € 130 €
Krvná skupina + Rh faktor 0 € 9 €
Krvný obraz 0 € 9 €
HCG celkový / voľný 0 € 18 €
CRP 0 € 9 €
Doplnkový odber 20 € 20 €
MIKROBIOLÓGIA – kultivácie ZP* ZP*
Aeróbna, gardnerella, mykológia + anaeróbna 0 € 38 €
UMC (Ureaplazmy, Mykoplazmy, Chlamydie) 0 € 89 €
Streptococcus agalactiae 0 € 39 €
HPV typizácia 0 € 89 €
VÝKONY JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI ZP* ZP*
Konizácia krčka maternice /LEEP/ 149 € 349 €
Hysteroskopia diagnostická/operačná 149 € 403 €
Hysteroskopia diagnostická + HyFoSy 250 € 581 €
Punkcia ovariálnych cýst 79 € 79 €
Dilatácia a kyretáž 149 € 320 €
Ablácia polypu 149 € 269 €
Strich abrasio 119 € 119 €
Predĺžená hospitalizácia 119 € 119 €
Exscízia z vulvy 100 € 399 €
Výber lekára – operatéra LSK 250 € 250 €

*ZP – zdravotné poistenie

POTREBUJETE PORADIŤ?

Ak je pre vás IVF stále veľká neznáma alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám. Radi vám všetko osobne vysvetlíme v súkromí našej kliniky.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám správu alebo zavolajte na +421 903 992 626.