fbpx class="page-template-default page page-id-4953 page-child parent-pageid-4945 wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0 vc_responsive" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WebPage" data-adminbar="">
Pre koho sú určené darované oocyty

Pre niektoré ženy existuje iba jediná možnosť ako mať vlastné dieťa. Kompletnú rodinu si môžu založiť iba s využitím možností reprodukčnej medicíny, a to cez darované vajíčka, oocyty.

Medzi najčastejšie príčiny, prečo žena potrebuje darované oocyty patria:

 • predčasná menopauza
 • pacientky po chemo/rádioterapii
 • ťažká endometrióza
 • stavy po operácií vaječníkov
 • zlá kvalita vlastných oocytov a následne embryí
 • nositeľky alebo prenášačky geneticky podmieneného ochorenia

V týchto prípadoch darovanie oocytov je jedinou účinnou metódou v liečbe neplodnosti. Vajíčka, ktoré sú získané od anonymnej darkyne, sú oplodnené spermiami partnera príjemkyne a takto vzniknuté embryá sú následne transferované do maternice príjemkyne.

Kto sú naše darkyne oocytov?

Sú to výhradne mladé ženy vo veku od 18 – 33 rokov. Využívame iba oocyty získané od dobrovoľných mladých a zdravých darkýň. V žiadnom prípade nepoužívame nadbytočné vajíčka našich pacientok. Žiadna z darkýň oocytov nepodstúpila liečbu neplodnosti a darovanie oocytov je ich slobodným rozhodnutím.

Aby bolo možné zaradiť darkyňu do programu darovania, musí spĺňať prísne kritéria a podstúpiť nasledovné testy a vyšetrenia:

 • ultrazvukové a hormonálne vyšetrenie
 • psychologický pohovor
 • testy na prítomnosť pohlavne prenosných ochorení (HIV, HbsAg, HCV, CMV, syfilis, chlamýdie)
 • genetické vyšetrenie, ktoré zahŕňa genetickú konzultáciu, vyšetrenie karyotypu a vyšetrenie mutácií cystickej fibrózy (CF)

Darovanie vajíčok je zo zákona anonymné pre obidve strany.

Pre koho sú určené darované spermie

Disponujeme taktiež databázou darcovských spermií, a tým dávame šancu aj párom, ktoré v rámci liečby neplodnosti potrebujú využiť darcovské spermie. Iba vďaka komplexnej databáze darcov spermií vám môžeme vybrať darcu s čo najvyššou zhodou požadovaných genotypových a fenotypových vlastností. Pri výbere darcu sa snažíme maximálne priblížiť typu partnera pacientky.

Indikácie k liečbe darovanými spermiami

 • azoospermia
 • ťažká porucha spermiogramu (ťažká oligoasthenoteratozoospermia)
 • odstránenie semenníkov resp. stavy po chemo/rádioterapii
 • nositeľ alebo prenášač geneticky podmieneného ochorenia
 • u partnerov s opakovanými neúspešnými IVF cyklami, kde bola dokázaná porucha SP

Kritériá pre zaradenie do darcovského programu

 • vek 19 – 35 rokov
 • dobrý zdravotný stav
 • minimálne stredoškolské vzdelanie
 • nadštandardné parametre spermiogramu
 • žiadne geneticky podmienené ochorenia
 • normálny karyotyp
 • negatívne testy na prenosné genetické ochorenia: AIDS (HIV), hepatitída B a C , chlamýdie, syfilis, HTLV

Darcovstvo reprodukčných buniek je zo zákona obojstranne anonymné.

Pre koho sú určené darované embryá

Darované embryá znamenajú terapeutickú možnosť u párov, kde využitie ich vlastných pohlavných buniek nie je možné, alebo opakovane zlyhávajú ostatné liečebné postupy reprodukčnej medicíny.

Indikácie k liečbe darovanými embryami

 • kombinácia ovariálneho (ženského) a andrologického (mužského) faktoru sterility
 • genetická záťaž u ženy a muža
 • opakované neúspechy pri liečbe neplodnosti inými metódami asistovanej reprodukcie

Pôvod embryí

Embryá sú vytvárané „de novo“, zárodočné bunky pochádzajú od zdravých, mladých a podľa požiadaviek legislatívy vyšetrených darcov (genetika, prenosné ochorenia). Nikdy sa nejedná o nadbytočné embryá párov, ktoré podstúpili liečbu neplodnosti.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám správu alebo zavolajte na +421 903 992 626.