fbpx

Pre koho sú určené darované oocyty

Pre niektoré ženy existuje iba jediná možnosť ako mať vlastné dieťa. Kompletnú rodinu si môžu založiť iba s využitím možností reprodukčnej medicíny, a to cez darované vajíčka, oocyty.

Medzi najčastejšie príčiny, prečo žena potrebuje darované oocyty patria:

  • predčasná menopauza
  • pacientky po chemo/rádioterapii
  • ťažká endometrióza
  • stavy po operácií vaječníkov
  • zlá kvalita vlastných oocytov a následne embryí
  • nositeľky alebo prenášačky geneticky podmieneného ochorenia

V týchto prípadoch darovanie oocytov je jedinou účinnou metódou v liečbe neplodnosti. Vajíčka, ktoré sú získané od anonymnej darkyne, sú oplodnené spermiami partnera príjemkyne a takto vzniknuté embryá sú následne transferované do maternice príjemkyne.

Kto sú naše darkyne oocytov?

Sú to výhradne mladé ženy vo veku od 18 – 33 rokov. Využívame iba oocyty získané od dobrovoľných mladých a zdravých darkýň. V žiadnom prípade nepoužívame nadbytočné vajíčka našich pacientok. Žiadna z darkýň oocytov nepodstúpila liečbu neplodnosti a darovanie oocytov je ich slobodným rozhodnutím.

Aby bolo možné zaradiť darkyňu do programu darovania, musí spĺňať prísne kritéria a podstúpiť nasledovné testy a vyšetrenia:

  • ultrazvukové a hormonálne vyšetrenie
  • psychologický pohovor
  • testy na prítomnosť pohlavne prenosných ochorení (HIV, HbsAg, HCV, CMV, syfilis, chlamýdie)
  • genetické vyšetrenie, ktoré zahŕňa genetickú konzultáciu, vyšetrenie karyotypu a vyšetrenie mutácií cystickej fibrózy (CF)

Darovanie vajíčok je zo zákona anonymné pre obidve strany.

Recent Posts
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám správu alebo zavolajte na +421 903 992 626.