0

Pre koho sú určené darované embryá

Darované embryá znamenajú terapeutickú možnosť u párov, kde využitie ich vlastných pohlavných buniek nie je možné, alebo opakovane zlyhávajú ostatné liečebné postupy reprodukčnej medicíny. [...]

0

Pre koho sú určené darované spermie

Disponujeme taktiež databázou darcovských spermií, a tým dávame šancu aj párom, ktoré v rámci liečby neplodnosti potrebujú využiť darcovské spermie. Iba vďaka komplexnej databáze darcov spermií [...]

0

Pre koho sú určené darované oocyty

Pre niektoré ženy existuje iba jediná možnosť ako mať vlastné dieťa. Kompletnú rodinu si môžu založiť iba s využitím možností reprodukčnej medicíny, a to cez darované vajíčka, oocyty. Medzi [...]